Plantaardige Bronnen

maandag 25 november 2013

Kennisbank Plantaardige bronnen wordt per 1 januari 2014 vervangen door Groenekennis

Per 1 januari 2014 wordt Kennisbank Plantaardige bronnen vervangen door Groenekennis, Informatie voor professionals in voedsel en groen.
De collectie Kennisbank Plantaardige bronnen blijft vindbaar in het zoekresultaat van Groenekennis.

Pas uw favoriete links alvast aan en voeg Groenekennis toe als favoriet.

Groenekennis, Informatie voor professionals in voedsel en groen
http://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis

woensdag 16 februari 2011

De kennisbank Plantaardige Bronnen bij Groen Kennisnet


Vanaf heden is de kennisbank Plantaardige Bronnen ondergebracht bij Groen Kennisnet. We hopen hiermee het bereik van de kennisbank te vergroten. De laatste weken werden de nieuwsberichten zowel op de "oude" kennisbank, als op Groen Kennisnet geplaatst. Vanaf vandaag verschijnt het nieuws alleen nog op Groen Kennisnet.

| Kennisbank Plantaardige Bronnen op Groen Kennisnet |

vrijdag 11 februari 2011

Netwerk Eeuwig Moes


Op 10 februari heeft de wintervergadering van het Netwerk Eeuwig Moes plaatsgevonden bij het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland in Wageningen. Hierbij waren 30 enthousiaste leden aanwezig die betrokken zijn bij het behoud en gebruik van van oude, vaak vergeten, akkerbouw- en groentegewassen en –rassen. Het Netwerk Eeuwig Moes heeft in de laatste jaren een groot deel van de collectie van Ruurd Walrecht veiliggesteld door deze te vermeerderen. Een deel van deze vergadering werd besteed aan hoe de samenwerking in het netwerk in de toekomst het beste vorm kan krijgen. Hierbij kwamen versterking van samenwerking binnen regio’s en mogelijke activiteiten m.b.t. de Oranje Lijst (lijst van oude groenterassen van voor 1940) aan de orde. Daarnaast waren er bijdragen van leden over een Europese bijeenkomst m.b.t. het behoud van boerenrassen (Monique Wijn), hoe behoud en gebruik van agrobiodiversiteit goed samen kan gaan met gezonde bedrijfsvoering (Gert Jan Jansen) en over de start van een projekt: vermeerderen van oude rassen door moestuiniers door Stichting Zaadgoed (Maake Raaijmakers). Informatie over het netwerk kunt u vinden op de website van de oerakker.

| Website De Oerakker | Stichting Zaadgoed | Oranje Lijsten |

woensdag 26 januari 2011

Oude tarwesoorten


Een boek van Vilmorin uit 1880 met beschrijvingen van 66 oude tarwesoorten is nu ook digitaal beschikbaar. Het bevat prachtige gekleurde platen en de belangrijkste kenmerken van de tarwerassen die ruim 130 jaar geleden veel geteeld werden. Veel europese rassen worden beschreven en bijvoorbeeld ook "Ble de Zelande": een tarweras dat ondanks de naam doet vermoeden, volgens de auteurs toch uit het mediterrane gebied komt. In het supplement, dat gedrukt is in 1908, worden vervolgens nog eens 27 rassen beschreven.

| Les Meilleurs Bles |

vrijdag 7 januari 2011

Schorseneren bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)


In het kader van het project 'De Groenten Genenbank" is het centrum van Genetische Bronnen begonnen met het opbouwen van een collectie van schorseneren.

Groenten zijn sterk ondervertegenwoordigd in genenbank collecties. Het grootste deel van de varieteiten opgeslagen in genenbanken bestaan uit granen en peulvruchten en slechts 7% van de genenbank collecties wereldwijd bestaat uit groentegewassen. Bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) bestaat ongeveer de helft van de collectie uit groentegewassen en besloten is dat de Nederlandse genenbank zich hier verder in gaat specialiseren.

Schorseneren ook wel bekend als keukenmeidenverdriet of armeluis asperge, maken nog geen onderdeel uit van de CGN collecties. Schorseneren, hoewel ook wel beschouwd als een 'vergeten groente', worden toch nog industrieel geteeld in Nederland, België en Frankrijk. Het areaal in Nederland schommelt al jaren omstreeks 1000 hectare. Ze worden hoofdzakelijk verwerkt door de conserven- en diepvriesindustrie. Een klein gedeelte wordt vers verkocht, vooral in biologische winkels.

Schorseneren behoren tot ons cultuur-historisch erfgoed. Sinds begin 18e eeuw tot voor de tweede wereldoorlog werden ze algemeen gegeten en ze hebben dus een lange geschiedenis in Nederland. Om te voorkomen dat de nog aanwezige rassen verdwijnen, heeft het CGN besloten om deze te verzamelen en te conserveren.

Het totale aantal rassen is klein en bevindt zich vooral in Europese genenbanken. Om versnippering tegen te gaan, wordt getracht al het aanwezige materiaal te verzamelen en in één collectie onder te brengen. Er worden ook rassen toegevoegd die nog in de handel zijn, maar deze komen pas beschikbaar als ze niet meer commercieel verhandeld worden. Naar verwachting zal de uiteindelijke collectie enkele tientallen rassen bedragen.

Vanaf 2011 start het CGN met de zaad vermeerdering van het verkregen materiaal en hopelijk zijn dan in 2013 de eerste nummers beschikbaar voor gebruikers.

Contact: Willem.vandooijeweert@wur.nl

| Schorseneren in de kennisbank | Website CGN |

dinsdag 4 januari 2011

Nieuwe bronnen in de Kennisbank oktober/november/december 2010

Nieuwe bronnen per sector in oktober, november en december 2010:

Groenten | Fruit | Akkerbouw | Alle bronnen

De Kennisbank Plantaardige Bronnen wordt onderhouden door de Bibliotheek van Wageningen UR. Naast deze Kennisbank verzamelt de Bibliotheek informatie voor diverse doelgroepen in Groen Kennisnet, een website met actuele groene kennis voor onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, beleidsmakers en iedereen die er gebruik van wil maken. Groen Kennisnet wordt opgezet in samenwerking met docenten uit het groen onderwijs. Hier staan bronnen en nieuwsberichten verzameld rond verschillende thema's, bijvoorbeeld "biologische landbouw" of "plantgezondheid". Ook Groen Kennisnet is vrij toegankelijk.

| Website Groen Kennisnet |

woensdag 22 december 2010

Zeekool


Zeekool (Crambe maritima) is een oude groente, maar al in 1907 werd de groente nog maar weinig aangetroffen in Nederland (zie het boekje van Greef en Stienstra uit 1907). Zeekool staat echter nu weer in de belangstelling. In het wild is het een beschermde plant en er zijn nu initiatieven ontplooit om het gewas ook commercieel te telen. De plant is zout resistent en kan geteeld worden in verzilte gebieden, waardoor het extra interesant is. Vooral in restaurants wordt het opgepikt als een exclusiviteit.

| Zilte Zeekool | Zilte groente | Greef en Stienstra 1907 |